Keresés

Bejelentkező űrlap


Napjainkban a cégek életében az “outsourcing” fontos szerepet tölt be, mert hozzásegíti a vállalkozásokat az adott “core business”  (elsődleges tevékenység) céljainak elérésében a mindennapi kihívások kiküszöbölésével.


Külsősíteni a cég tulajdon tevékenységét kívülről jövő szolgáltatókon át a személyzet outsourcing-jén keresztül megadja a lehetőséget a fokozott versenyképességre az adott vállalkozási szektorban a mely a legkisebb erőbefektetéssel a leghatalmasabb eredmények eléréséhez vezet.

 

 

Az outsourcing által biztosított munkaerő előnyei számosak. A költségek csökkennek, rugalmassá és változóvá alakulnak annak köszönhetően, hogy az egyik vállalkozás alátámasztja a másikat mivel annak fő tevékenysége éppen a külsősítő cég outsourcing szükséglete.

Így a vállalat dolgozói mind a gazdasági mind pedig az operatív téren nagyobb figyelmet tudnak fordítani a cég saját core business-ére (fő tevékenységére) lehetőséget kapva egyrészről a saját specifikus másrészről a hozzá kapcsolódó szolgáltatások tökéletesítésére azokat hozzáértő kezekre bízva.

 

 


A munka világa egészen rövid idő alatt már hatalmas változásokat él át. Olyan korszakban èlünk, amikor a cég és az alkalmazott közötti “házasság” sajnos már nem lehetséges. Ahhoz, hogy egy cég versenyképességgel bírjon, a munka rugalmasságára kell törekednie. De hogyan lehetséges megtartani mind a minőséget mind pedig a szervezettséget?
A megoldáshoz vezető kulcsszó az outsourcing.

A munka világa egészen rövid idő alatt már hatalmas változásokat él át. Olyan korszakban élünk, amikor a cég és az alkalmazott közötti “házasság” sajnos már nem lehetséges. Ahhoz, hogy egy cég versenyképességgel bírjon, a munka rugalmasságára kell törekednie. De hogyan lehetséges megtartani mind a minőséget mind pedig a szervezettséget?
A megoldáshoz vezető kulcsszó az outsourcing.

Próbáljuk meg együtt megérteni, annak fogalmát és azt, hogy hogyan is képes hozzásegíteni a vállalkozásokat a hatékonyabb termeléshez.
Az Outsourcing az angol outside resourcing kifejezésből ered, melynek jelentése a megelőzően vállalati keretekben végzett, periférikus jellegű tevékenységek „kiszervezése” külső cégekhez. Azoknak a cégeknek, amelyek a saját tulajdon főtevékenységükre kívánnak összpontosítani, módjukban áll egy másik céget megbízni azokkal a vállalati folyamatokkal amelyek sok anyagi ráfordítást igényelnek mind az idő- mind pedig az energiaráfordítás szempontjából.

Erre egy példa? A személyzeti outsourcing-et igénybe vevő cégnek pontosan olyan szakképzett humán erőforrásokra van szüksége, melyet megkaphat egy másik cégtől, de ez utóbbi minden felelősséget magára hárít a szelektív fázistól kezdve egészen a mindennapi irányításig. Nézzük meg, milyen előnyöket biztosít egy ilyen megoldás az ezt választó cégeknek. A munkaközvetítő irodák tevékenységétől abban különbözik, hogy ez egy teljes komplett kiszervezési szolgáltatás  amely nem csak a munkaerő kiválasztásával foglalkozik, hanem magára vállalja a humán erőforrás alkalmazásával felmerülő minden feladatot.

Ezáltal a cégeknek lehetősége nyílik:

 

  • A saját főtevékenységük fejlesztésére való összpontosításra
  • Szakképzett munkaerő hozz férésének könnyítésére
  • Az üzemeltetési költségek drasztikus csökkentésére
  •  

Pontosan ez az oka annak, hogy a munkaerő-ellátás terén egyre több cég dönt a kiszervezési szolgáltatás mellet, ahelyett, hogy a hosszú távon gondolkodva veszélyes “csináld magad”-dal folytatná.

 

 

Négy jó érv az outsourcing mellett


                             

Először is lássuk majd vizsgáljuk is meg, hogy melyik az a négy motiváló pont melyek odáig vezetik a cégeket, hogy néhány munkafolyamatukban a kiszervezési szolgáltatással éljenek.

1 Üzemeltetési költségek csökkentése

Az első és legfontosabb mindenkori motiváció az outsourcing-et választó cégek számára. Ennek oka abban rejlik, hogy az addigi fix üzemeltetési költségek helyét a változó költségek veszik át. Sokszor előfordul, hogy amikor a választás arra esik, hogy a cég minden munkafolyamatát saját erőforrásaiból végzi, akkor a végén odáig jut, hogy képtelen teljes bedobással a főtevékenységével foglalkozni. Ennek általában főként két következménye képződik: a saját termékek/ szolgáltatások árának emelkedése a végső vevő kárára valamint nagyobb időintervallum szükségessége ahhoz, hogy a cég felnőjön ès elérje várva-várt sikereit. 

2 Különleges hozzáértéssel bíró források fellelésének szükségessége

Ha abban van valami igazság, hogy a vállalkozásoknak nagyon tapasztalt munkaerőforrásokra van szükségük ahhoz, hogy versenyképesek tudjanak maradni, akkor nem becsülhetjük le azt a tényt sem, hogy az elmúlt időkhöz képest mind a társadalom mind pedig a piacok nagyon gyors változási folyamatoknak vannak kitéve. Ebből következően minden egyes vállalkozás érdeke, hogy magát folyamatosan képző munkaerővel dolgozzon mely képes az adott piaci trendet követni, a legújabb csúcstechnikát alkalmazni valamint a legaktuálisabb stratégiák által optimizálni tudja a cég munkafolyamatait. Ennek létrehozására a legjobb megoldás, ha külsős profi munkacsoportra van bízva mindez.

3 A piac legjobb szakértéssel bíró munkaerőire való szükség

A mindig egyre  globálisabbá ès versenyképesebbé váló piac leginnovatívabb szektoraiban is nehéz megelőzni a konkurenciát. Éppen ezért a cégeknek szükségük van a lehető legnagyobb piaci tapasztalattal rendelkező munkaerő felhasználására és pontosan az outsourcing teszi lehetővé számukra hogy felszabaduljanak a mindenkori idők és helyek köteléke alól. Ennek köszönhetően a cégek biztosak lehetnek abban, hogy az alkalmazott munkaerőnek nem lesz szüksége semmiféle technikai szakképzésre az évek alatt nagyon specifikus  szektorokban szerzett  tapasztalat és kompetencia miatt. Ez okból kifolyólag minden, a más cégek felé szolgáltatást nyújtó cégnek érdeke a saját jó hírnevének felépítése szaktudása ès szaktekintélye alapján. A másik oldalról nézve azt láthatjuk, hogy ha magának a cégnek kellene leszerződnie egy ilyenfajta szakemberrel, az jelentősen megemelné fix költségeit.
4 A rugalmasságra való törekvés

Manapság a rugalmasság egy olyan fontos tényezővé vált, melyen a cégek már nem nézhetnek csak úgy egyszerűen át, és ez főként a kisebb, a még kezdeti nehézségekkel küzdő vállalkozásokra vonatkozik. A szakemberek szempontjából ez azt jelenti, hogy a munkaszerződésekhez kötött nagyon konkrét feladatok és célkitűzések időzítései nem mindig megfelelőek. A másik oldalról a vállalkozásoknak készen kell lenniük egy nagyon gyors átszervezése amely gyakran és sokszor nem lehetséges. Különösen a nagy cégekre jellemző egy bizonyos merevség és egy tudatos tétlenség a változtatások eszközölésének terén.
A kis cégek viszont attól tartanak, hogy ha a túl drága külsős szakemberek kezébe adják vállalkozásukat, akkor elveszítik az üzlet feletti teljes kontrollt. Kétségkívül mindkét esetben az outsourcing az egyetlen lehetséges megoldás.